Vann og avløp

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på legging av rør for vann og kloakk. Det gjelder både nyanlegg og rehabilitering av gammelt ledningsnett. Vi graver grøfter og legger rør, setter ned kummer og sluk. Det er viktig å sørge for optimal avrenning av nedbør og smeltevann.

 

Grunnarbeider

En viktig del av vår virksomhet er utgraving og opparbeidelse av tomter for nybygg og tilbygg. Her utfører vi alt fra fjellsprenging og fjerning av vegetasjon til ferdig opparbeidete utearealer.

Strømforsyning

Vi etablerer nyanlegg og driver vedlikehold av trafostasjoner, kraftlinjer for offenlige utbygger og energiselskaper.

Veibygging

Bygging av veier er en stor del av vår virksomhet. Vi sørger for utskifting av masser og et solid bærelag. Vi legger grøfter og drenering, og sørger for optimal avrenning av nedbør og smeltevann. Asfaltering og legging av kantsten og lignende gjøres ofte av våre dyktige underleverandører.

En partner til å stole på: Kontakt oss