En viktig del av vår virksomhet er utgraving og opparbeidelse av tomter for nybygg og tilbygg. Her utfører vi alt fra fjellsprenging og fjerning av vegetasjon til ferdig opparbeidete utearealer.