OM OSS

Tune Graveservice AS ønsker å fremstå som en ledende maskinentreprenør. Vi er opptatt av å utføre våre oppdrag på en rask og effektiv måte, og gjennom dialog sørge for å finne den beste løsningen for våre kunder. Vi ønsker å bli forbundet med kvalitet og pålitelighet, og vil hele tiden jobbe for å holde oss oppdatert både på faglig og administrativt plan.

Tune Graveservice AS utfører oppdrag for næringsliv, offentlige etater og private kunder.

Størstedelen av vår virksomhet er knyttet til kommunal teknikk. Vi er totalleverandør av grunnarbeider og tar ansvar for hele prosessen fra søknad og planlegging til ferdig opparbeidet område med vei- vann og avløp, asfaltering, steinlegging og vegetasjon. Vi benytter oss gjerne av vertikal boring for legging av rør og kabler under vei uten oppgraving.  Alle oppdrag utføres i henhold til Norsk Standard.

HISTORIKK

I 1972 startet Birger Sæternes sin egen entreprenørforretning. Han drev dette som et personlig firma frem til 1987, da firmaet ble omdannet til aksjeselskap under navnet Tune Graveservice AS. Etter hvert ble den daglige driften overtatt av Sven Ole Hovden som var firmaets leder fra 1987 til 2015.

Sommeren 2015 overtok Bjørn Bekken og Camilla Ytterbøl samtlige aksjer i selskapet og Bjørn Bekken ble ansatt som daglig leder. Selskapet har utviklet seg til å bli en av betydelig aktør innenfor sitt fagfelt.

Vi har erfarne medarbeidere som rår over en stor og variert maskinpark. Tune Graveservice AS var en av de første bedriftene i Østfold til å ta i bruk internkontroll og systemer for kvalitetssikring. I dag benytter vi oss av avansert maskinstyring og GPS.

Vi har kontorer og verksted/lager på Kampenes i Sarpsborg, og utfører oppdrag i Østfold, Oslo og Akershus.