Vi etablerer nyanlegg og driver vedlikehold av trafostasjoner, kraftlinjer for offenlige utbygger og energiselskaper.