Med våre store lastebiler og hengere kan vi ta på oss mange typer transportoppdrag. Det kan være avfall som skal til gjenvinning, maskiner og utstyr eller masser. Vi har også maskiner som kan ta seg av opplasting.