Vi har lang erfaring og høy kompetanse på legging av rør for vann og kloakk. Det gjelder både nyanlegg og rehabilitering av gammelt ledningsnett. Vi graver grøfter og legger rør, setter ned kummer og sluk. Det er viktig å sørge for optimal avrenning av nedbør og smeltevann.